BYTOVÝ DŮM ŠRÁMKOVAuvod.html

financování

Písemná rezervace

  1. Písemná rezervace je závazná, tzn., že pokud klient z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá jako náhrada nákladů. Závazná rezervace vznikne podpisem Rezervační smlouvy.

  2. Rezervační poplatek činí 75.000,- Kč a je součástí kupní ceny nemovitosti. Zároveň je 1. zálohou podle splátkového harmonogramu, který je obsažen ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě.

  3. Rezervační poplatek klient hradí do sedmi dnů od podpisu Rezervační smlouvy na číslo účtu, které je uvedeno v záhlaví Rezervační smlouvy, variabilním symbolem je číslo bytu.


Smlouva o budoucí kupní smlouvě

  1. Do třiceti pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy je s klientem projednána a podepsána Smlouva o budoucí kupní smlouvě, která upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a prodávajícím. Je zde blíže specifikována prodávaná nemovitost, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě. Do dalších deseti dnů od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě klient provede platbu 2. zálohy ve výši 20 % z ceny.


Platby podle splátkového harmonogramu

  1. 3. záloha ve výši 42% z ceny bude uhrazena do 10 dnů od doručení oznámení o provedení hrubé stavby, podání návrhu na vklad rozestavěné budovy do katastru nemovitostí a podpisu zástavní smlouvy.

  2. 4. záloha ve výši 28% z ceny bude uhrazena do 10 dnů od doručení oznámení o provedení omítek - doloženého zápisem ve stavebním deníku, příp.

  3. 5. záloha ve výši 10% z ceny bude uhrazena do 10 dnů od doručení oznámení o kolaudaci stavby před podpisem kupní smlouvy.


Kupní smlouva

  1. Po dokončení stavby, po kolaudaci a po přidělení čísla popisného je možné přistoupit k podpisu Kupní smlouvy (KS) a návrhu na vklad KS do příslušného katastru nemovitostí. KS přesně specifikuje předmět převodu a jeho cenu. Podáním návrhu na vklad KS se na katastrálním úřadě zapíše změna vlastnictví bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku současně s návrhem na výmaz zástavního práva jako úvěrující banky.

  2. Po zápisu bytových jednotek v katastru nemovitostí vznikne ze zákona Společenství vlastníků jednotek, jehož členem se nový vlastník automaticky stává. Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu a trvalá údržba se řeší v rámci Společenství vlastníků.


  1. Možnost individuálních platebních podmínek!

webdesign hricca http://petrhricko.cz
UniWel STAVBYhttp://uniwel.cz
podrobné charakteristikycharakteristiky.htmlcharakteristiky.htmlshapeimage_6_link_0
lokalitalokalita.htmllokalita.htmlshapeimage_7_link_0
financováníshapeimage_8_link_0
o náso_nas.htmlo_nas.htmlshapeimage_9_link_0
vizualizacevizualizace.htmlvizualizace.htmlshapeimage_10_link_0
kontaktkontakt.htmlkontakt.htmlshapeimage_11_link_0
ceníkcenik.htmlcenik.htmlshapeimage_12_link_0
o projektuo_projektu.htmlcharakteristiky.htmlshapeimage_13_link_0